Postní SMS

Biskupství ostravsko-opavské vám chce pomoci k intenzivnějšímu prožití postní doby, ke kterému vybízí papež František, touto nabídkou:

Během dnů postní doby rozesílá formou SMS nebo e-mailu každodenně zájemcům rozesílat krátké myšlenky o milosrdenství. Rozesílání SMS není nijak zpoplatněno. Na konci postní doby budou zaregistrované e-maily a telefonní čísla vymazána a nebude se s nimi dále nijak nakládat. 

Registrovat se můžete na www.doo.cz/pust.

Pěší pouť k Božímu milosrdenství

PRO TY, KDO POTŘEBUJÍ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

9. 7. – 16. 7. 2016

Ve Svatém roce milosrdenství zveme i Tebe na týdenní putování z Prahy, Fulneku nebo Hodonína do Slavkovic u Nového Města na Moravě, kde se nachází první poutní kostel Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny v ČR.

Tags: 

Svatý rok milosrdenství

Tělesné skutky milosrdenství : 

sytit hladové 
napojit žíznící 
obléci nahé 
dát nocleh pocestným 
navštěvovat nemocné 
navštěvovat vězněn騠
pohřbívat mrtvé. 

Duchovní skutky milosrdenství: 

poučovat neznalé 
poradit nerozhodným 
utěšovat zarmoucené 
napomínat hříšníky 
odpouštět urážky 
snášet trpělivě obtížné osoby 
modlit se k Bohu za živé i zemřelé. 

Tags: 

Farní kalendář 2016

8.1. Tříkrálová sbírka Děrné, Lukavec, Jerlochovice
9.1. Tříkrálová sbírka Fulnek, Stachovice
16.1. 1. farní ples
18. – 24.1 Týden modliteb za jednotu křesťanů

 

Tags: 

Nocleh pro Marii a Josefa

Letos v adventu už potřetí bychom si chtěli připomenout putování Panny Marie a sv. Josefa po Betlémě. Ježíš se narodil ve chlévě, protože Marie a Josef nenašli nikoho, kdo by je pustil pod svou střechu. Na připomínku této události si po dobu adventní budeme posílat obraz Svaté rodiny a společně se v rodinách modlit. Chceme tím vyjádřit, že u nás by místo našli.

Tags: 

Stránky

Subscribe to Zdroj pro titulní stránku