Mimo farnost

Setkání „Osamělých vlků“

Rozvedení muži jsou zváni ve dnech 10. - 12. listopadu do Zvole u Zábřehu na setkání „Osamělých vlků“.

Bližší informace zde.

750. výročí sv. Hedviky

Biskupství ostravsko-opavské zve u příležitosti 750. výročí kanonizace sv. Hedviky v sobotu 28. října do polské Trzebnice.

Program:

10:30  mše svatá v bazilice sv. Hedviky
13:30  pobožnost ke sv. Hedvice
adorace a svátostné požehnání

Doprava vlastními prostředky.

Pozvánka na víkendové Lectio Divina v Poličanech

Chvála Kristu!

Milí přátelé, sestry a bratři,

srdečně Vás zveme na další víkendové exercice Lectio Divina. Tentokrát se setkáme se Zacheem, člověkem který toužil uvidět Ježíše. Tato „škola naslouchání Božímu slovu“ se bude konat v Poličanech od 27. do 29. 10. 2017. Cena je 1 350 Kč. Přihlašovat se můžete do 20. 10. 2017.

 

Slavnost sv. Václava

  • Ve čtvrtek je slavnost svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Zveme na mši svatou v 9 hodin do kostela ve Fulneku a v 17 hodin do kostela v Lukavci.
  • Ve čtvrtek se budeme společně modlit v kostele korunku, odpolední adorace nebude.
  • Na slavnost sv. Václava jste srdečně zváni na pouť do Staré Boleslavi. Bližší informace na plakátku.  

Fatimský den

V rámci oslav 100-ho výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě zveme v sobotu 23. září do Katedrály Božského Spasitele v Ostravě na Fatimský den.

Program:

10:00 - zahájení a přivítání sochy Panna Marie Fatimské,
10:30 - mše svatá,
12:00-14:00 - osobní ztišení,
14:00 - modlitba sv. růžence a promluva na téma „Fatima naše naděje“.

Pouť na sv. Hostýn (upd.)

V rámci putování sochy Panny Marie Fatimské po ČR budeme moci prožít 30. září její přítomnost právě na Svatém Hostýně, abychom načerpali sílu z jejího duchovního odkazu celému lidstvu.

Odjezd autobusu na pouť na Svatý Hostýn bude

v 7:00 z Kostelce,
v 7:05 z náměstí ve Fulneku a
v 7:10 ze Stachovic zastávka.

Cena zájezdu je 150 Kč.

Křesťanský festival UNITED

Ve Vsetíně proběhne od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 sedmý ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Akce nabídne žánrově různorodou hudbu, přednášky, workshopy, divadelní a filmová představení, poradenskou a modlitební službu, program pro děti a sportovní vyžití.

Kurz Samuel

Ostravsko-opavská diecéze zve k účasti na křesťanském kurzu Samuel, který je určen mladým lidem, kteří upřímně a opravdově hledají své místo v životě, a pomáhá jim rozpoznat svou cestu a učinit rozhodnutí. Bližší informace na plakátku.

Přihlášky do konce srpna 2017.

Celostátní setkání mládeže Olomouc

Ve dnech od 15. do 20. srpna se koná v Olomouci Celostátní setkání mládeže. Prosíme, doprovázejme naši mládež svými modlitbami. V rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci je na sobotu 19. 8. 2017 plánována pouť rodin.

Letní duchovní setkání s P. Mariánem Kuffou

12. srpna 2017, poutní místo Maria Stein, Odry – Spálovský mlýn

Stránky

Subscribe to Mimo farnost