Farnost Fulnek

Vyučování náboženství

Vyučování náboženství bude probíhat ve školním roce 2017/2018 na faře. Rozvrh hodin náboženství je ve Dni Páně. Vyučování náboženství bude zahájeno v týdnu od 11.9. Prosíme o odevzdání vyplněných přihlášek.

Pobožnost za Boží požehnání v novém školním roce

U příležitosti ukončení prázdnin a začátku školního roku zveme v neděli 3. září v 15 hodin do kostela ve Fulneku na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství a na pobožnost, při které se budeme společně modlit za Boží požehnání v novém školním roce, za naše rodiny a požehnáme školní potřeby našich dětí a mládeže. Po pobožnosti bude následovat setkání na farní zahradě.

Sbírka na opravy

V neděli bude pravidelná sbírka na opravy.

1. pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a budeme navštěvovat nemocné.

Náboženství

Vyučování náboženství bude probíhat ve školním roce 2017/2018 na faře. Vzadu v kostele si vyzvedněte pro své děti přihlášky do náboženství.

V letošním roce jsme pro Vás připravili 2 druhy přihlášek: pro jedno dítě a pro 2 a více děti.

K zamyšlení

Dovolená, prázdniny jsou vhodnou příležitostí pro vybočení ze zajetých kolejí a pro vnímání toho všeho, pro co už máme uzavřené oči.  

Oznámení a poděkování

* Vzadu v kostele je k odběru nové číslo Apoštola Božího milosrdenství.

* V sobotu 15. července v kostele svaté Anny ve Slavkově u Opavy uzavřou svátostné manželství Václav Maleňák a Anna Najsrová. Bůh žehnej jejich lásce.  

* Děkujeme všem, kteří se postarali o poutníky pěší pouti Opava – Velehrad.

1. pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a budeme navštěvovat nemocné.

Mimořádný pořad bohoslužeb

Sobota 9. září:

Lukavec 17:00
Děrné 18:00

Neděle 10. září:

Stachovice 7:30
Fulnek 9:00
Vrchy 10:30  

Pouť k Božímu milosrdenství

Zveme na pěší pouť k Božímu milosrdenství, která se v letošním roce bude konat ve dnech 22. - 29. července.

Motto letošní poutě: Hle, Tvá Matka. (Jan 19,27).

Týdenní pěší pouť je pro všechny, kteří hledají a potřebují Boží milosrdenství ve svém životě. Během pouti nechybí modlitba, mše svatá, zpěv, sdílení, mlčení.

Přihlásit se můžete na www.pout.cz.

Bližší informace poskytne o. Pawel.  

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek