Farnost Fulnek

Pouť k Božímu milosrdenství

Zveme na pěší pouť k Božímu milosrdenství, která se v letošním roce bude konat ve dnech 22. - 29. července.

Motto letošní poutě: Hle, Tvá Matka. (Jan 19,27).

Týdenní pěší pouť je pro všechny, kteří hledají a potřebují Boží milosrdenství ve svém životě. Během pouti nechybí modlitba, mše svatá, zpěv, sdílení, mlčení.

Přihlásit se můžete na www.pout.cz.

Bližší informace poskytne o. Pawel.  

Mše svatá - poděkování za školní rok

Už dnes chceme pozvat na pátek 30. června děti a jejich rodiny na mši svatou, při které budeme děkovat za uplynulý školní a katechetický rok. Po mši svaté bude setkání na farní zahradě.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné prožití slavnosti Nejsvětější Trojice, slavnosti biřmování a slavnosti Božího Těla ve Stachovicích.

Svatby

Dne 24. června v kostele sv. Kateřiny ve Stachovicích uzavřou svátostné manželství Aleš Jakubík a Lucie Vašutová

a v kostele sv. Jana Křtitele a sv. Barbory uzavřou svátostné manželství Libor Balhar a Klára Matúšů. Bůh žehnej jejich lásce

Farní minitábor

Děti a mládež naší farnosti zveme na 21-tý farní minitábor, který se bude konat od 31. července do 4. srpna. Své děti můžete přihlásit na http://www.minitabor.info/application.

Mše svaté na vesnicích

Příští neděli mše svaté na vesnicích nebudou. 

První pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a budeme navštěvovat nemocné.

Sbírka na TV NOE

Příští neděli bude sbírka na TV NOE.

Mimořádný pořad bohoslužeb

Příští týden bude platit mimořádný pořad bohoslužeb:

sobota 13.5. – 17:00 Lukavec, 18:00 – Děrné,

neděle 14.5. – 7:30 – Stachovice, 9:00 – Fulnek, 10:30 – Vrchy.  

Májové pobožnosti

Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě litanii loretánské k Panně Marií v rodinách a v naších kostelích. Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté.

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek