Farnost Fulnek

Pravidelná zpověď

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na začátku školního roku zveme ke svátosti smíření děti a mládež. Ve Fulneku budeme zpovídat v pátek od 17 hodin. Také budeme navštěvovat nemocné.

Nedělní pořad bohoslužeb

sobota 7.9.

Stachovice – 18:00

neděle 8.9.

Děrné – 7:30
Fulnek – 9:00
Vrchy – 10:30.

Svatba

V sobotu 24. srpna uzavřou v našem kostele svátost manželství:

Tomáš Ertelt z Fulneku a Marie Svobodníková z Fulneku Děrného. Ať
Bůh žehná jejich lásce!
 

Prázdinový pořad bohoslužeb

sobota 17.8. :

Děrné – 17:00

neděle 18.8.:

Stachovice – 7:30
Fulnek – 9:00
Vrchy – 10:30.

Prosba o motlitbu

V pondělí děti a mládež naší farnosti odjíždí na farní minitábor. Nezapomeňte na ně v modlitbách.

Prázdninový pořad bohoslužeb

sobota 10.8.:

Stachovice – 17:00

Lukavec – 18:00

neděle 11.8.:

Děrné – 7:30

Fulnek – 9:00

Vrchy – 10:30

První pátek v měsíci

Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlitk Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

Také budeme navštěvovat nemocné.

Zveme ke svátosti smíření. Ve Fulneku budeme zpovídat od 17 hodin.

Pouť ke svaté Anně u kapličky za Lukavcem

V neděli 28. července se bude konat pouť ke svaté Anně u kapličky za Lukavcem.
V 15 hodin začneme pobožnost Korunkou k Božímu milosrdenství. Korunku se v neděli v kostele ve Fulneku modlit nebudeme.

 

Výtěžek sbírky

Výtěžek sbírky z minulé neděle na opravy byl ve výši 17 471 Kč.

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek