Farnost Fulnek

"Svatopetrský haléř"

V neděli 19. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".  

Poděkování

Děkujeme všem, kteří pomohli s odstraněním vánoční výzdoby a betlémů z kostelů naší farnosti.

Svátek Panny Marie Lurdské

O svátku Panny Marie Lurdské 11. února budeme prožívat světový den nemocných.

Při této příležitosti budeme v týdnu od 7. února při mši svaté na vesnicích udělovat svátost pomazání nemocných. Ve Fulneku budeme svátost pomazání nemocných udělovat v sobotu při mši svaté v 8 hodin, ve Vrchách při nedělní mši svaté. Přijetí svátosti nemocných je spojeno se svatou zpovědí. Ve Fulneku budeme zpovídat v pátek od 17 hodin a na vesnicích zpovídáme půl hodiny před mší svatou.

Slavnost sv. Vincence Pallotiho

22. ledna budeme prožívat slavnost sv. Vincence Pallotiho, zakladatele Společnosti katolického apoštolátu – Pallotinu. Zveme do všech kostelů naší farnosti na mši svatou ke cti sv. Vincence Pallottiho. Odpoledne v 15 hodin zveme do kostela ve Fulneku na odpolední pobožnost k sv. Vincenci Pallotimu. 

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Zveme k modlitbě za jednotu věřících v Ježíše Krista v 15 hodin na Korunku a na mši svatou. Text modlitby najdete ve Dni Páně. 

Předplatné Okno

Prosíme předplatitelé časopisu Okno o sdělení, zda dojde ke změně při odběru pro rok 2017. Změny přijímá p. Svobodníková – Děrné, p. Kříž – Lukavec, p. Piterková – Fulnek. 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zapojili do vánoční výzdoby našich kostelů a všem těm, kteří pro nás všechny připravili krásné prožití svátků narození Páně. 

Jmenování pomocného biskupa

Náš o. biskup Mons. František Václav Lobkowicz požádal ke konci roku 2016 papeže Františka o jmenování pomocného biskupa pro naši diecézi a prosí, aby se celá diecéze zapojila do modliteb o dobrou volbu. 

 

Modlitba za volbu biskupa

Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko – opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového pomocného biskupa, který se ti líbí a bude tvým obětavým a věrným služebníkem. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Sobota - Štědrý den

V sobotu na Štědrý den od 9 hodin navštívíme nemocné a přineseme svaté přijímání.

V sobotu nebude adorace a Korunka k Božímu milosrdenství.

V sobotu v 16 hodin zveme na mši svatou s Vigilií k Božímu narození a ve 22 hodin na „Půlnoční“. 

Novena k Dítěti Ježíši

Od pátku 16. prosince zveme v kostelích i v rodinách k modlitbě noveny k Dítěti Ježíši před slavností Narození Páně. Schéma modlitby je součástí Dne Páně. 

Stránky

Subscribe to Farnost Fulnek