Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Nácvik a zpověď pro děti a rodiče skupiny 1. sv. přijímání

V pátek v 16 hodin zveme děti, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání a jejich rodiče k nácviku na nedělní slavnost. V sobotu v 9 hodin zveme děti a jejich rodiny na zpověď.

Mše svatá s kázáním pro děti

V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo.

Adorace

Ve čtvrtek zveme po mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“.

Primiční mše svatá

Srdečně zveme na ve středu 31. května v 18 hodin do kostela ve Fulneku a v 19 hodin do kostela v Děrném na primiční mši svatou, kterou odslouží palotinští novokněží.

Setkání - senioři

Ve středu zveme v 8:30 na faru na setkání seniory.

Koncert Jaroslava Svěceného

Informační centrum Fulnek zve 28. května v 16 hodin do kostela Nejsvětější Trojice na barokní koncert Jaroslava Svěceného.

Primiční mše svatá

Srdečně zveme na ve středu 31. května v 18 hodin do kostela ve Fulneku a v 19 hodin do kostela v Děrném na primiční mši svatou, kterou odslouží palotinští novokněží.

Biskupské svěcení

V neděli 28. května v 15 hodin přijme v katedrále Božského Spasitele v Ostravě generální vikář Mons. Martin David při slavnostní mši svaté biskupské svěcení.

Bližší informace najdete na http://www.doo.cz/svecenibiskupa.

Mši svatou budete moci sledovat od 15 hodina na TV NOE.

Brigáda - muži

V sobotu 27. května zveme v 8 hodin na brigádu muže.

Mše svatá pro mládež a příprava na biřmování

V pátek v 18 hodin zveme biřmovance do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro mládež. Po mši svaté budou mít setkání biřmovanci.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice