Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Mše svatá pro mládež

V pátek 13. září bude mše svatá s kázáním pro mládež.

Organizační

Vzadu v kostele si vyzvedněte pro své děti přihlášky k vyučování náboženství a rozvrh hodin.

V pondělí odpoledne v 17 hodin prosíme maminky a děti o úklid společných farních prostor před začátkem výuky náboženství.

Děkujeme všem maminkám za úklid společenské místnosti v minulém školním roce a zároveň prosíme maminky o pomoc s tímto úklidem i v tomto školním roce. Rozvrh úklidu dodáme prostřednictvím vašich dětí. Děkujeme za pochopení.

Adorace

Ve čtvrtek 5. září po mši svaté zveme na adoraci za obnovu víry v rodině a za nová kněžská a řeholní povolání.

Svátek sv. Benedikty od Kříže

V pátek 9. srpna je svátek svaté Benedikty od Kříže, patronky Evropy. Zveme na mši svatou v 18 hodin do Fulneku.

Svátek Proměnění Páně

U příležitosti svátku Proměnění Páně zveme na mši svatou v 17 hodin do Stachovic a v 18 hodin do Fulneku.

Sbírka na opravy

Ve sbírkách na opravy se na opravu krovu fary a na restaurování relikviáře sv. Vitalise vybralo 35 913 Kč.

Naše farnost se musí podílet na těchto opravách částkou cca 100 000 Kč, tj. 10% z dotací.

Milí farníci, můžete podpořit výše uvedené opravy ve sbírce příští neděli, která bude určena na opravy.

Adorace

Ve čtvrtek po mši svaté zveme na adoraci za obnovu víry v rodině a nová kněžská a řeholní povolání.

Prázdninový pořad bohoslužeb

sobota 3.8.

Vrchy – 17:00

Děrné  – 18:00

neděle 4.8.

Stachovice  – 7:30

Fulnek  – 9:00

Lukavec  – 10:30

Požehnání dopravních prostředků

Svatý Kryštof je patron řidičů a policistů a na spolupráci obou závisí dobrá jízda a šťastný návrat. Po mši svaté v neděli 28. července budeme na náměstí ve Fulneku žehnat auta a ostatní dopravní prostředky.

 

Prázdninový pořad bohoslužeb

sobota 27.7. :

Stachovice – 17:00
Lukavec – 18:00

neděle 28.7.:

Děrné – 7:30
Fulnek – 9:00
Vrchy – 10:30.

 

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice