Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Adorace u Božího hrobu

V pátek po velkopátečních obřadech od 19 do 22 hodin a v sobotu do 9 do 16 hodin zveme k adoraci u Božího hrobu. Prosíme farníky, aby se zapsali na adorační službu.

Setkání - biřmovanci

V pátek po obřadech budou mít setkání a adoraci u Božího hrobu biřmovanci.

Nácvik ministrantů

Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady bude ve čtvrtek v 17 hodin a na obřady velikonoční vigilie v sobotu v 18 hodin.

Velkopáteční putování do Hradce nad Moravicí

Mládež farnosti zve na velkopáteční putování do Hradce nad Moravicí zakončené modlitbou křížové cesty.

Sraz: 7:00 Fulnek, ulice Děrenská,

7:20 Hájek,

7:45 Lukavec - hasičárna.

Zpáteční cestu z Hradce si zajistí každý sám.

Modlitba Křížové cesty na Kalvárii v Hradci n./M. začne v 12:30.

Adorace - mládež

Po liturgii na Zelený čtvrtek od 20 do 22 hodin zve mládež do fulneckého kostela k adoraci Svátosti oltářní, při které si připomeneme Ježíšovu modlitbu v Getsemanech.

Postničky

Na Zelený čtvrtek doneste na obřady papírovou kasičku tzv. postničku, do které jste vkládali své postní almužny.

Úklid farních prostor

Zveme ženy a dívky na úklid farních prostor a na umývání oken. Můžete přijít v den, který vám vyhovuje. Na faře bude připravený seznam, do kterého budeme značit uklizené prostory.  

Velikonoční zpověď

V neděli 9.4. od 15:00 zveme k velikonoční zpovědi do kostela ve Fulneku.   

Zpověďi

Ve Fulneku budeme zpovídat tento týden vždy od 17 hodin.

Pouť na sv. Hostýn

V sobotu 8. dubna zveme na pouť na svatý Hostýn. Odjezd od fary v 7:30. Program: pěší výšlap z Bystřice, modlitba křížové cesty, mše svatá.  

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice