Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Mše svatá pro děti

V pátek 7. dubna zveme na mši svatou s kázáním pro děti.  

Adorace

Ve čtvrtek 6. dubna zveme po mši svaté na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“. Adoraci povedou členové Eucharistické hodiny.  

Setkání - senioři

Ve středu 5. dubna zveme v 8:30 na setkání seniory.  

Křížová cesta Fulnekem

Rádi bychom Vás pozvali na křížovou cestu našim městem Fulnekem, která se bude konat v pátek 7. dubna od 18:30. Začneme v kostele Nejsvětější Trojice a ukončíme u kostela svatého Josefa. Při křížové cestě se budeme společně modlit za smíření v rodinách, smíření mezi generacemi a odpuštění. Z tohoto důvodu nebude křížová cesta před mší svatou.

Mše svatá pro mládež a příprava na biřmování

V pátek 17. března zveme na mši svou s kázáním pro mládež. Po mši svaté budou mít setkání naši biřmovanci.  

Mše svatá pro mládež a spolčo

V pátek 10. března v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo.

Setkání - senioři

Ve středu 8. března zveme v 8:30 na faru na setkání seniory.  

Duchovní obnova - ženy

Děkanát Bílovec srdečně zve v sobotu 18. března v 9 hodin na faru do Fulneku na duchovní obnovu pro ženy. Duchovní obnovu na téma "Vliv rodičů na děti" povede p. Lukáš Engelmann. Na programu budou přednášky, povídání ve skupinkách, adorace, příležitost ke svátosti smíření a mše svatá. Přihlášky u Ludmily Erteltové.  

Mše svatá pro mládež a příprava na biřmování

V pátek 3. března zveme na mši svou s kázáním pro mládež. Po mši svaté budou mít setkání ti, kteří se připravují k svátosti biřmování. Po mši svaté budou mít setkání ministranti.

Adorace

Ve čtvrtek 2. března zveme po mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“.

Stránky

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice