Komentované prohlídky opět od 2. 1. 2022

Srdečně vás zveme k návštěvě místního chrámu – barokní perly Moravy -, jehož krásné duchovní prostory jsou ideálním místem ke ztišení nejen v hektických dnech.

Kostel Nejsvětější Trojice prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, která probíhala od jara 2019 do května 2021. Na téměř celou dobu se všechny bohoslužby přesunuly do kostela sv. Josefa, kde se po dlouhých sedmdesáti letech opět konaly mše svaté.

Revitalizace kostela byla finančně podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj (Specifický cíl 3.1 zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví), Ministerstvem kultury ČR a také městem Fulnek. Veřejnost se mohla zapojit prostřednictvím vyhlášené veřejné sbírky.

13. června 2021 proběhlo slavnostní otevření kostela děkovnou mší slouženou apoštolským administrátorem diecéze Mons. Martinem Davidem.

Kostel Nejsvětější Trojice je celoročně zpřístupněn veřejnosti vždy od pátku do neděle od 10 do 15 hodin s možností využití bezplatné služby průvodce.

Poslední možnost komentované prohlídky v tomto roce bude v neděli 19. 12. 2021. V roce 2022 budou komentované prohlídky opět obnoveny od neděle 2. 1. 2022.

K zakoupení je připravena fotokniha „Odkrytá tajemství“, která poukazuje na odhalené fresky v křížové chodbě a další nové prvky v kostele.

O Vánocích můžete využít otevření farního kostela k tichému zastavení a prohlídce betléma.

  • 25. a 26. prosince 10 až 17 hodin
  • 28. a 30. prosince 15 až 18 hodin
  • 1. a 2. ledna 10 až 17 hodin

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.