Fulnecká farnost pomáhá jižní Moravě

Díky štědrosti našich farníků se vybralo na pomoc postiženým tornádem 78 000 Kč.

Vaše finanční dary byly věnovány věřící rodině s 5 dětmi do Moravské Nové Vsi. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Také děkujeme za dary, které jste poslali na farní účty.

Zvláštní poděkování patří všem farníkům, kteří do zasažené oblasti jeli a osobně se podíleli na odklízení škod.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.