Fulneckou farnost navštívil biskup Martin David

Jeden ze dvou duchovních otců naší Ostravsko-Opavské diecéze, biskup Martin David, navštívil naši farnost letos hned dvakrát.

První návštěva se uskutečnila v únoru 2021 při příležitosti oslavy památky úmrtí blahoslaveného P. Richarda Henkese, SAC. Otec biskup Martin sloužil mši svatou a poté navštívil výstavu o tomto knězi a mučedníkovi. V jednom z článků Katolického týdeníku (12/2020) o něm říká: „Uvědomil jsem si, že máme v P. Richardu Henkesovi přímluvce, na kterého se můžeme v aktuální situaci epidemie obracet. On sám totiž zažil epidemii tyfu v koncentračním táboře Dachau a dokázal v ní zůstat svědkem Kristovy lásky a naděje. Může tedy být pro nás vzorem a přímluvcem, abychom ve vlně šířícího se viru byli spojeni s Kristem a byli posly jeho lásky a naděje.“ https://farnostfulnek.rajce.idnes.cz/LITURGICKA_PAMATKA_BL._RICHARDA_HENKESE,_SAC

Druhá návštěva se odehrála 13. 6. 2021, kdy otec biskup Martin sloužil děkovnou mši svatou za zdárný průběh oprav kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Otec Jozef, administrátor farnosti, na tuto slavnost vzpomíná:

Slovo, které jsme během této slavnosti nejčastěji slyšeli, byla „vděčnost“. V prvé řadě vděčnost Bohu, který je Dárce všech darů. V Bibli, Božím slovu čteme: „Děkujme Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky“ (Žalm 118). A dále vděčnost mnoha lidem, kteří se na tomto velikém díle podíleli.

Na slavnost jsme se naladili již v sobotu večer 12. června při koncertu „vděčnosti“. Krásným zpěvem se představil novojičínský Ondrášek, své improvizační umění předvedl varhaník David Postránecký a na trumpetu s bravurou zahrál P. Jan David SAC.

Neděle 13. června začala děkovnou bohoslužbou za účasti Mons. Martina Davida, apoštolského administrátora. Po celou neděli se dveře obnoveného chrámu otevřely dokořán. Kromě dopolední mše svaté kostel navštívilo více než 200 lidí, kteří si při této příležitosti prohlédli opravené sakrální prostory, shlédli výstavu nebo se zúčastnili komentovaných prohlídek.

Zde si zaslouží velké díky ti, kteří tuto slavnost dlouho připravovali a kteří si vzali na starost konkrétní úkoly, jako výstavu, videoklipy, magnetky a další suvenýry. Velkou zásluhu mají i dobrovolníci, kteří pečlivě zajistili občerstvení před kostelem a na zahradě, a také ti, kteří se postarali o bezpečný chod kostela.

Fotogalerii od Nely Frankové si můžete prohlédnout: 13. 6. 2021: Slavnostní otevření kostela Nejsvětější Trojice, Fulnek | Člověk a Víra (clovekavira.cz).