12. září slavnost prvního svatého přijímání

V neděli 12. září při mši svaté v 9 hodin přijme ve farním kostele pět dětí naší farnosti první svaté přijímání. Provázejme je a jejich rodiny svými modlitbami.

Na podzim bychom v naší farnosti rádi opět uvítali našeho otce biskupa, aby udělil těm, kteří právě procházejí přípravou, svátost biřmování. O termínu budeme informovat později. Bezmála 30 adeptů můžeme také podpořit modlitbou.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.