Zveme na pouť ke sv. Matouši do Jílovce 19. září

Pouť ke svatému Matouši v Jílovci oslavíme v neděli 19. září. Z Fulneku půjdeme pěšky.
Program slavnosti:
12:30 – sraz u kostela Nejsvětější Trojice,
13:00 – odchod od kostela sv. Petra a Pavla v Děrném, 14:00 poutní mše svatá.
Po mši svaté bude následovat průvod na místní hřbitov, kde proběhne modlitba za zemřelé občany a farníky.

Svatý Matouš byl apoštolem a evangelistou. Je zobrazován většinou s andělem, který mu podle legendy diktuje slova evangelia. Je patronem účetních, celníků, výběrčích daní a dalších.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.