Výročí blahořečení patera Richarda Henkese SAC

„Abychom mohli mít účast na eucharistické hostině, potřebujeme nutně smíření s Bohem ve svátosti smíření, ale smíření s Bohem není možné bez smíření s lidmi.“

Ve středu 15. září jsme si připomněli výročí blahořečení patera Richarda Henkese, pallotina a mučedníka.

Modlitba
Bože, Otče milosrdenství,
na přímluvu Tvého služebníka, P. Richarda Henkese, mučedníka,
daruj smíření našim rodinám a společenstvím,
farnostem a diecézi,
i celému našemu národu.
Pomáhej nám milostí Ducha Svatého,
ať jsme tvůrci pokoje zde na zemi,
abychom dosáhli pokoje v Tvém království.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.