Adorační modlitby od úterý do pátku

Od úterý 5. října se v naší farnosti opět po dvou letech plně obnoví „týdenní adorační modlitba“.

Průběh adorační modlitby v naší farnosti:

Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku

úterý15 – 18 hodin
středapo mši sv. – 19:30 hodin se zpěvem
a s možností svátosti smíření
čtvrtek15 – 18 hodin
pátek15-18 hodin

Kostel sv. Petra a Pavla v Děrném

středa14 – 17 hodin

SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ…

Po komplikacích spojených s uzavřením farního kostela kvůli rekonstrukci i koronavirovou pandemií máte opět možnost přijít do kostela každý všední den kromě pondělí a setrvat v tichu v přítomnosti Ježíše. Adorační modlitby již dříve probíhaly v kostele sv. Petra a Pavla v Děrném, tento čas je i nadále zachován. Do adoračních služeb je zapojeno více než 25 farníků „strážců Eucharistie“, kteří jsou ochotni přebývat s Ježíšem, klečet u jeho nohou a modlit se za sebe, své rodiny a blízké a celou naši farnost. Je to velmi cenná služba, do které se může kdokoliv další zapojit (viz kontakt na otce Jozefa).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.