Adorační den s Adventní duchovní obnovou

Duchovní program povede oderský kaplan a spirituál církevní školy v Odrách P. Michal Krenželok.

Jako farnost k jeho konání máme další dva důvody: Je to začátek krásného adventního období, tedy přípravy na Ježíšovo narození a také o týden později v sobotu 11. prosince v naší farnosti proběhne slavnost biřmování. Na tyto slavnostní události se chceme společně co nejlépe připravit.

Neděle 5. prosince

Otec Michal bude mít promluvy při mších sv.:

  • v 7:30 hodin ve Stachovicích
  • v 9 hodin ve Fulneku
  • v 10:30 hodin v Lukavci

Zveme vás na ADORAČNÍ DEN spojený s Adventní duchovní obnovou, který se bude konat v naší farnosti zejména v sobotu 4. prosince. O to, aby se v každé farnosti naší diecéze konal Adorační den, nás ve svých promluvách usilovně prosil otec biskup Martin David.

Program

Pátek 3. prosince

  • v 18 hodin mše sv. s promluvou ve farním kostele
  • poté v kapli pobožnost s posvěcením obrazu sv. Josefa
  • setkání kandidátů na biřmování s otcem Michalem

Sobota 4. prosince

  • v 8 hodin mše sv. s promluvou ve farním kostele
  • 9 – 17 hodin vystavena Nejsvětější svátost ve farním kostele, možnost adorace, svátosti smíření

Adorační služby:

9:00 – 10:00 Členové eucharistické hodiny

10:00 – 11:00 Manželé

11:00 – 12:00 Mládež a ministranti

12:00 – 13:00 Senioři

13:00 – 14:00 Rodiny s dětmi

15:00 – 16:00 Pro všechny / Hodina milosrdenství

16:00 – 17:00 Kandidáti k biřmování (kmotři)

 Závěrečné požehnání

Zpovědní služba (společenská místnost):

9:00 – 11:00 o. Martin Sudora

11:00 – 12:00 o. Dariusz Jedrzejski, bílovecký děkan

12:00 – 14:00 o. Jozef

14:00 – 15:30 o. Petr Kuník

15:30 – 17:00 o. Jan

16:00 – 17:00 o. Jozef / kaple sv. Josefa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.