Biskupská synoda

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. “Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech.

Co je tedy synodální proces?
Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří – vedeni Duchem Svatým – mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Koordinátorem v naší farnosti se stal Antonín Svobodník mladší, který rád poskytne všem, kteří se chtějí do skupinek zapojit, potřebné informace.

Synoda 2021 – 2023 krok za krokem – Církev.cz (cirkev.cz)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.