Ohlášky – 1. neděle adventní – 28. 11. 2021

 • Dnes začíná nový církevní rok a Advent.  Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před Vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých. Rozpis rorát:
  Fulnek – pondělí – 6:45
  Děrné – úterý – 6:45
  Lukavec – čtvrtek – 6:45.
  Během doby adventní nebudou v Děrném ve středu mše svaté .
 • Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostelů.
 • Na recepci v kostele ve Fulneku jsou k zakoupení kalendáře na rok 2022.
 • V zákristii je možné zapisovat intence na rok 2022.
 • Adorační den s adventní duchovní obnovou se bude konat v naší farnosti od 3. do 5. prosince. Jako farnost k jeho konání máme mezi jinými tyto důvody: je to začátek adventního období a o týden později v sobotu 11. prosince udělí otec biskup Martin David v naší farnosti v kostele Nejsvětější Trojice svátost biřmování. Na adventní duchovní obnovu jste co nejsrdečněji zváni. Duchovní program povede oderský kaplan a spirituál církevní školy v Odrách
  P. Michal Krenželok.

Program:
Pátek 3. prosince – farní kostel

· 18:00 – mše svatá s promluvou

· poté v kapli pobožnost s posvěcením obrazu svatého Josefa

· setkání kandidátů na biřmování s otcem Michalem

Sobota 4. prosince  – adorační den – farní kostel

· 7:30 –  modlitba růžence

· 8:00 –  mše svatá s promluvou

· 9:00 – 17:00 – příležitost k osobní a společné modlitbě před Nejsvětější svátosti, možnost svátosti smíření či duchovního rozhovoru 

Adorační služby:

  9:00 – 10:00 Členové eucharistické hodiny

10:00 – 11:00 Manželé

11:00 – 12:00 Mládež a ministranti

12:00 – 13:00 Senioři

13:00 – 14:00 Rodiny s dětmi

15:00 – 16:00 Pro všechny / Hodina milosrdenství

16:00 – 17:00 Kandidáti k biřmování (kmotři)

Závěrečné požehnání

Zpovědní služba / duchovní rozhovor (společenská místnost):

  9:00 – 11:00 o. Martin Sudora

11:00 – 12:00 o. Dariusz Jedrzejski, bílovecký děkan

12:00 – 14:00 o. Jozef

14:00 – 15:30 o. Petr Kuník

15:30 – 17:00 o. Jan

16:00 – 17:00 o. Jozef / kaple sv. Josefa

Neděle 5. prosince

Otec Michal bude sloužit mše svaté:

· 7:30 – Stachovice

· 9:00 – Fulnek

· 10:30 –  Lukavec

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.