Slavnost biřmování ve Fulneku v sobotu 11. prosince

V letošním roce zavítá do naší farnosti už po třetí otec biskup Martin David. Tentokrát bude udělovat svátost biřmování, a to 26 čekatelům z naší farnosti a dalším 6 z farnosti Hladké Životice. Tato slavnost začne v sobotu 11. prosince v 10 hodin ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Naposledy byla svátost biřmování v naší farnosti udělována právě otcem biskupem Martinem v roce 2017.

Prosíme o modlitbu za naše biřmovance:

Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus
jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě.
Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost.
Uděl své dary i našim biřmovancům,
aby se dovedli více rozhodnout pro Krista
a chtěli pomáhat budovat a šířit jeho království.
Panno Maria, vypros nám všem,
abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky ve škole Ducha svatého
a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem.

Amen.