Tříkrálová sbírka – děkujeme!

Tříkrálová sbírka proběhla v naší farnosti ve dnech 7. – 8. 1. 2022. Děkujeme všem dárcům i koledníkům, kteří se do sbírky zapojily, protože každá koruna pomáhá… Zvláštní poděkování patří také Petrovi Daňovi, který se každoročně stará o koordinaci sbírky v naší farnosti.

Průběh sbírky byl přizpůsoben aktuální covidové situaci. Na vesnicích a v některých částech města prošly skupinky koledníků, kteří zazvonily u Vašeho domu. V částech města a vesnic s bytovými domy byl vhozen do schránky informační leták o možnostech online koledy. 

Možnost přispět peněžní částkou do pokladničky bude také až do 16. 1. 2022 ve farním kostele.

Můžete přispívat také online, a to pomocí dárcovské SMS, online koledy nebo třeba převodem na účet. Pomocí variabilního symbolu můžete poslat peníze přímo Charitě Odry. Podrobnosti o možnosti přispět online na https://www.trikralovasbirka.cz/

Děkujeme Vám za podporu charitativního díla v České republice.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.