Pohřeb otce biskupa Františka bude přenášet TV Noe

Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Na věčnost byl povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996.

Zemřel ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem (doo.cz)

Pohřeb J. Exc. Františka Václava Lobkowicze, OPraem biskupa ostravsko-opavského (organizační pokyny) (doo.cz)

Naposledy biskup František naší fulneckou farnost navštívil v říjnu 2014 u příležitosti farní vizitace. Při společné bohoslužbě otec biskup předal Antonínovi Svobodníkovi ml. pověření k podávání svatého přijímaní. Mons. František Lobkowicz byl známý svým zájmem o myslivost a jízdu na koni. Minimálně dvakrát se zúčastnil Jízdy okolo osení v Lukavci.

Ve farním kostele ve Fulneku byla za otce biskupa sloužena mše svatá v pátek 25. 2. v 18 hodin. Děkujeme všem účastníkům za účast.

Rekviem a pohřební obřady se budou konat v katedrále Božského Spasitele v sobotu dne 26. února 2022 v 11:00 hodin. Obřady můžete sledovat prostřednictvím TV Noe.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.