Modlitba za Ukrajinu

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme,

abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině

společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.

Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky,

aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky.

Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš…        Zdrávas, Maria…

2. března jsme se modlili za Ukrajinu při adoraci.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.