Průvodce Josef Dubec: Chrám – předchuť nebe

Od června loňského roku je po rekonstrukci opět otevřen barokní klenot Fulneku, kostel Nejsvětější Trojice. Návštěvníkům jsou každý pátek, sobotu a neděli v čase od 10 do 15 hodin k dispozici tři průvodci, kteří je chrámem zdarma provedou. M. Válkovou jsme vám již dříve představili, dalším z průvodců je Josef Dubec. Také jemu děkujeme za jeho službu, rozhovor a přejeme pevné zdraví, Boží požehnání a mnoho spokojených návštěvníků.

Řekni nám prosím něco o sobě.

Jmenuji se Josef Dubec. Studuji pátým rokem Teologické nauky na CMTF UPOL. Baví mě hudba a sport.

Měl jsi s průvodcovstvím nějaké zkušenosti?

S průvodcovstvím jsem žádné zkušenosti neměl. Když mě oslovil otec Jozef, tak jsem nabídku přijal. Vše bylo nějak za pochodu. Při této „službě“ je důležité nebát se vystupovat před lidmi a reagovat na otázky návštěvníků. V tom mi pomohlo ministrování.  

Co tě nejvíce zaujalo na fulneckém kostele?

Fulnecký kostel se mi líbí, ale určitě se najdou lidé, kteří výtvarnému umění rozumí více než já. Nejpodstatnější je, že je zde ve svatostánku Eucharistie. Ježíš zde na nás čeká. Mohu se zde modlit, nebo jen tak sedět a plánovat, co dál. Určitě je to pro mě posvátné místo ke ztišení. K tomu všemu napomáhá krásný interiér – fresky, hudba varhan, . . .  myslím, že by místo mělo evokovat předchuť nebe.

Jak dlouho trvá běžná komentovaná prohlídka?

Komentovaná prohlídka trvá asi čtvrt hodiny. Materiál k prezentaci interiéru jsem čerpal z diplomové práce pana P. Dani, který se ve své práci chrámu ve Fulneku podrobně věnuje. Byl jsem příjemně překvapen nad velkým zájmem návštěvníků. Zpočátku bylo opravdu „dost práce“, hlavně v letních měsících. V zimě je návštěvnost menší.

Dostáváš od návštěvníků kostela hodně otázek?

Prohlídka má určitý systém. Setkáváme se zde s dvěma architektonickými styly – gotikou a barokem. Vždy na začátku setkání říkám lidem, aby se ptali. Většinou jsou vděční za tuto možnost poznat chrám i z jiné perspektivy. Poslední dobou přichází celé třídy . . .A otázky? Např: Jak dlouho se stavěla hlavní loď kostela? Kdo je autorem fresek? Kdy byla postavena hlavní loď? Kolik je v neděli mší svatých? Jestli do kostela přichází hodně lidí na mše svaté i přes týden?

Přišel k tobě na prohlídku i nějaký návštěvník z ciziny?

Ano, z ciziny zde přicházejí lidé. Mohu uplatnit mé znalosti angličtiny a francouzštiny. Mladí lidé většinou anglicky umí. Už jsem se zde setkal s lidmi pocházejícími z Polska, Belgie, Švýcarska, Anglie a Německa. Němci zde přicházejí na místo, kde byli pokřtěni.

Závěrem – jak bys pozval do fulneckého chrámu ty, kteří ho dosud nenavštívili?

Pozval bych Vás všechny, kteří se toužíte zastavit, načerpat a setkat se s Tím, kdo nás přesahuje. Umění k tomu může napomoci. Josef Ignác Sadler, autor fresek, měl zajisté podobnou touhu, když dílo vytvářel. „Barokní perla Moravy“, jak se chrámu také říká, stojí jistě za Vaši návštěvu.  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.