Neděle Božího milosrdenství ve Fulneku s p. V. Kodetem, Th.D., O.Carm.

Program

Sobota 23. dubna

18 hodin – Večer chval doprovázený kapelou ve farním kostele (možnost svátosti smíření)

Neděle 24. dubna

7:30 hodin – Mše svatá ve Stachovicích

8:00 – 9:30 – Možnost zpovědi / svátosti smíření

9:30 hodin – Modlitba růžence ve Fulneku

10 hodin – Mše svatá ve Fulneku (hlavní celebrant p. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.)

14 hodin – Zamyšlení k svátku Božího milosrdenství (p. V. Kodet)

následně Výstav nejsvětější svátosti a modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

https://vojtechkodet.cz/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.