Vrcholí příprava dětí na 1. svaté přijímání

Na konci dubna strávilo 13 dětí, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání, noc na faře ve Fulneku. Děti se na přespávání moc těšily. Všechno bylo – bohatá večeře, hry na zahradě i vevnitř, kino… Samozřejmě bylo i opáčko všeho, co děti potřebují znát před prvním přijetím Pána Ježíše. Vrcholem bylo sobotní dopoledne, kdy děti prožily první svátost smíření. O tom, že to nebylo jen tak, svědčí délka celého „obřadu“ i přítomnost rodičů, kteří děti doprovodili. Lenka D. pro děti připravila povídání o domu z látky, který se postupně měnil. Na začátku do něj daly děti špinavé kameny a šišky a po zpovědi jej místo nich postupně rozzářily svíčkami. Nejde jen o látkový dům… Bůh čeká na každého jako milosrdný otec s otevřenou náručí a odpuštěním…

Děkujeme všem, kteří umožnili dětem společně prožít krásně tento čas – otci Janovi, Lence D., Janě S., Jitce G… Slavnost prvního svatého přijímání se blíží, zveme vás v neděli 22. května. Více fotografií ve fotogalerii.