Pomoc pro Ukrajinu

Dnes čelíme bezprecedentnímu útoku na svobodnou zemi. V našich pallotinských domech a farnostech v Kyjevě, Oděse a Žitomiru organizujeme pomoc pro všechny, kteří se na nás obrací. V průběhu prvního dne jsme přijali do našeho domu 37 osob. A další k nám přicházejí…. Snažíme se zabezpečit místa k přespání a jídlo. Misijní sekretariát – pallotini a občanské sdružení Amazi organizují materiální pomoc. Prosíme vás o modlitbu a podporu, která bude použita pro místní obyvatele na potraviny, ubytování, hygienické a jiné základní potřeby.

Nedopusťme, aby zvítězilo zlo, ale přemáhejme zlo dobrem!

Své dary můžete posílat přímo na číslo účtu:  2801175352 / 2010
variabilní symbol 400

https://www.pallotini-misie.cz/pomoc-pro-ukrajinu/

Informace od našich spolubratrů na Ukrajině

13. 3. 2022 Už je to víc jak dva týdny, co se klášter otců pallotinů a sester benediktinek stal místem, kde nachází pomoc všichni lidé v nouzi. V kostele poskytujeme nepřetržitě útočiště pro ženy s dětmi. Ze sklepů a prostor pod kostelem sloužících mládeži jsme udělali provizorní kryty. K dispozici jsou 24/7. Spolu s dobrovolníky, zejména s mládeží z naší farnosti, denně doplňujeme zásoby vody, sekáme dřevo nebo připravujeme jídlo. Vám všem, kteří nás podporujete, patří obrovský dík za Vaše laskavá srdce a podporu Ukrajině. Držme spolu!

(20+) Pallotini – Misijní sekretariát Česká republika | Facebook

30. 2. 2022 V této chvíli jsou naši spolubratři všude relativně v bezpečí. V Kyjevě probíhají těžké boje, útočí na severní a západní kyjevské čtvrtě, kde se nachází sídlo vlády. Naše farnost leží na východním břehu Dněpru. Po celou dobu naši spolubratři přijímají lidi, kteří u nich hledají útočiště. V Žitomiru jsme přizpůsobili místnosti pod novým kostelem pro uprchlíky. Dokonce se v nich ukryla i nedaleká hasičská jednotka. Otec Jarek říká, že v Ukrajincích je cítit velmi silná bojovnost. Mnozí se dobrovolně hlásí do armády, mnozí ochotně darují krev. Řeholním sestrám od Andělů se podařilo odvézt děti z dětského domova v Žitomiru za hranice. Bilohir se nachází v blízkosti cesty mezi Kyjevem a Lvovem. Silnice je zde přeplněná auty, které jedou maximálně 50 km/h. Velmi mnoho lidí, zejména matek s dětmi, se zde zastavují, aby zde přenocovali. Děti z našeho dětského domova velmi pomáhají při vítání pocestných. Jako noclehárny využíváme místnosti v suterénu pod klášterem, které jsme přizpůsobili současným potřebám už mnohem dřív, např. tělocvičnu. V blízkosti Bilohiru nejsou žádné strategické cíle, takže slyšíme pouze zvuky výbuchů v dálce. Situace ve Lvově se nezměnila. Přijímáme stále lidi, kteří se u nás cítí bezpečněji. Otec Peter posílá mnohé svoje farníky do své rodné farnosti, do Nowého Targu, kde se mnoho rodin rozhodlo přijmout utečence. Zůstáváme zde a budeme pomáhat i nadále. Modlete se za nás!

Další možnosti, jak Ukrajinu podpořit:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.