Farní pouť k Nejsvětější Trojici 12. června

Srdečně vás zveme do naší fulnecké farnosti na třídenní oslavy svátku Nejsvětější Trojice. Program začne totiž už v pátek 10. června Nocí kostelů, v sobotu bude pokračovat podvečerním koncertem a vyvrcholí slavnostní mši svatou a následným programem v neděli 12. června.

Pátek 10. 6. 2022

10:00 – 22:00 Program Noci kostelů

Sobota 11. 6. 2022

18:00 Koncert duchovní hudby ve farním kostele – Jeden Bůh v Trojici – stejný i na věky

Neděle 12. 6. 2022

7:30 mše svatá ve Stachovicích

Farní kostel ve Fulneku:

9.30 modlitba růžence za farnost

10:00 Hlavní mše svatá, celebruje P. Vítězslav Řehulka, farář farnosti Ostrava – Zábřeh

Po mši svaté (bonus) 3 skladby účinkujících sobotního koncertu

14.00 Přednáška P. V. Řehulka (Duchovní zamyšlení)

Výstav Nejsvětější svátosti a eucharistické požehnání farnosti a našemu městu

Občerstvení na farní zahradě, srdečně zveme

(Připomínáme, že od pátku do neděle je farní kostel od 10:00 do 15:00 otevřen s možností komentované prohlídky)