Poděkování za školní rok v pátek 24. 6.

Děti a jejich rodiny zveme v pátek 24. června v 17 hodin do farního kostela na mši svatou, při které budeme děkovat za uplynulý školní a katechetický rok. Po mši svaté bude setkání na farní zahradě. Vezměte si s sebou špekáčky na opékání.

V případě příznivého počasí bude mše svatá sloužena na farní zahradě.