Ohlédnutí za Nocí kostelů a poutí ve Fulneku

Během akce Noci kostelů 10. června se v našem chrámu Nejsvětější Trojice uskutečnil od 20 hodin tzv. Večer chval – tedy modlitba doprovázená zpěvem. Tomu předcházela od 18 hodin mše svatá, kterou sloužil farář z české obce Gerník v rumunském Banátu, a komentovaná prohlídka kostela. Při zpěvu a modlitbě, který doprovázela výborná kapela složená z našich farníků se každý mohl také připojit zpěvem za pomocí textů, které byly promítané na plátně. V lavicích sedělo mnoho lidí a někteří přicházeli, jiní odcházeli. Bylo to velmi pěkné setkání s Bohem a lidmi v jemně osvětleném kostele před hlavní poutí našeho kostela, tedy Slavností Nejsvětější Trojice.

Součástí programu připraveného na Noc kostelů byla i výtvarná tematika s mottem „Bůh se skrývá v detailu“, jež byla zaměřena nejen na děti. Už dopoledne se do ní zapojili žáci 3. třídy z místní Základní školy TGM. Děti měly za úkol nakreslit úhlem na papír nějaký detail z interiéru kostela, který je oslovil, nebo něčím zaujal. A že bylo z čeho vybírat… Děti se na práci opravdu soustředily a snažily se zachytit vybraný kousek kostela co nejvěrněji.

V sobotu večer od 18 hodin jsme hostili v našem kostele skvělé umělce z hudební akademie z Gdaňska. Koncert byl pestrý a výkony kněze, který společně se svými studenty z Číny zpíval různé árie nejznámějších skladatelů byly ohromující. Tento koncert byl slavnostním vstupem do neděle, tedy pouti k Nejsvětější Trojici.

V neděli ráno slavnost začala od 9:30 modlitbou růžence v kostele. V 10 hodin následovala krásná mše svatá, doprovázena pěkným zpěvem našeho sboru a troubením trubačů. Jako host sloužil mši sv. P. Vítězslav Řehulka z Ostravy-Zábřehu. Po mši svaté ještě umělci z Polska a Číny zazpívali čtyři skladby, které lidé v kostele ocenili velkým potleskem. Slavnost měla pokračování ještě odpoledne. Ve 14 hodin byla inspirativní přednáška Vítězslava Řehulky především o lásce, která je v Bohu, ale také v manželství a v rodině. Po přednášce a požehnání farnosti a městu následovalo ještě setkání na farním dvoře s občerstvením a dechovkou. Bylo slunečno a hojná účast, tak Bohu díky za všechno.

Farní pouť k Nejsvětější Trojici – farnostfulnek – album na Rajčeti (idnes.cz)