Pozvánka do farní kavárny

Pokud máte čas a chuť, přijďte na kafíčko do naší farní kavárny v neděli 31. července po mši svaté ve Fulneku. Posezení při dobré kávě bude připraveno ve společenské místnosti, při dobrém počasí na farním dvoře.

Těšíme se na vás!