Prázdninový pořad bohoslužeb

O prázdninách se každoročně mění v kostelích naší farnosti pravidelný pořad bohoslužeb na nepravidelný. Proto prosím věnujte zvýšenou pozornost rozpisu bohoslužeb ve Dni Páně nebo na našem webu Aktuální pořad bohoslužeb – Římskokatolická farnost Fulnek.

V kostele ve Fulneku nebudou v průběhu prázdnin slouženy mše svaté ve čtvrtek a v sobotu. Ve středu bude mše svatá v 8 hodin ráno.