Pozvánka na pouť do Jerlochovic

Na poutní mši svatou k Panně Marii Nanebevzaté zveme v neděli 14. srpna v 15 hodin do kostela v Jerlochovicích.

Mariánskou pouť začneme v sobotu 13. srpna průvodem k poutnímu místu „U dubu“. Místo srazu účastníků bude u pomníku Padlých v Jerlochovicích v 13:45, odchod 14:00, program na místě začne v 15:00  (požehnání zrestaurovaného Gedrichova kříže, výklad historie poutního místa, požehnání a modlitba za místní obec).

Těšíme se na vás.