Poděkování za úrodu v Děrném

V sobotu 24. září jste zváni na tradiční „Dožínky“ a v neděli 25. září na slavnostní děkovnou mši svatou do Děrného.

Při této děkovné mši bude požehnán nově zhotovený obraz Archanděla Michaela. Ten je připomínkou posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Děrném. Před rekonstrukcí byl tento výjev namalován přímo na zdi interiéru kostela.