Adorační modlitby za farnost každou středu

Zveme všechny farníky do kostela sv. Petra a Pavla v Děrném na adorační modlitby za naši farnost. Obnovujeme tak modlitby, které před prázdninami probíhaly ve farním kostele.

Adorace začíná každou středu po mši svaté a trvá přibližně hodinu. Modlitba je doprovázena zpěvem a hrou na kytaru. Adorace je zakončena eucharistickým požehnáním.