Diecézní setkání mládeže BISCUP již tento víkend

Zveme všechny mladé od 14 do 25 let, kteří touží načerpat novou inspiraci, posílit se víře a zažít společenství s lidmi i Bohem. BISCUP je diecézní setkání ostravsko-opavské mládeže s otcem biskupem. Koná se jednou za rok, pokaždé v jiném městě naší diecéze. Původně byla pro tato setkání určena sv. Janem Pavlem II. Květná neděle, od roku 2021 papež František ustanovil za tento den slavnost Ježíše Krista Krále.

Letos připadá setkání na víkend 18. – 20. listopadu a bude se konat v Opavě. Mottem letošního setkání je verš z Písma svatého ze Lukášova evangelia: ,,Maria se vydala na cestu a spěchala…”
Těšit se můžete na různorodé workshopy, katecheze, na vzácné hosty a bohatý společný program, který nás provede tímto tématem.

Více na webu: www.diecezko.doo.cz.