Mše pro děti a mládež v pátek 11. listopadu

Přijďte tento pátek v 18 hodin na mši svatou do farního kostela do Fulneku! Zveme především vás – děti a mládež, pro které je nachystána katecheze, pokud rádi zpíváte, přijďte už v 17 hodin na zkoušku do společenské místnosti a můžete při mši zpívat se scholou. Pokud rádi ministrujete, posilte řady ministrantů.

Po mši zveme mládež od 6. třídy na spolčo.

Těší se otec Jozef