Ohlášky – 1. neděle adventní – 27. 11. 2022

 • Pořad bohoslužeb:
  Sobota 3. 12.
  Děrné – 16:30
  Lukavec – 18:00
  Neděle 4. 12:
  Stachovice – 7:30
  Fulnek- 9:00
  Vrchy – 10:30.
 • Dnes vstupujeme do nového církevního roku, který začíná adventem, dobou ztišení, modlitby a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně.
 • Dobu adventní prožijeme při rorátních mších svatých:
  úterý          Fulnek         6:45
  středa         Děrné          6:45
  čtvrtek       Lukavec      6:45
  pátek          Fulnek       18:00
  Páteční bohoslužby budou s katechezí pro děti.
  Prosíme rodiče o připravení lucerniček. Těšíme se na vás.
 • V úterý nebude ve farním kostele odpolední adorace.
 •  V průběhu adventu mohou děti v naší farnosti vyrábět přání pro nemocné, kteří zůstanou přes Vánoce v nemocnici. V kostelích budou k dispozici nachystaná přáníčka k dotvoření doma. Ta pak budou doplněná textem a hotová předána pacientům.
 • Comenius Fulnek z. s. a Římskokatolická farnost Fulnek vás zvou dnes (27. listopadu) v 16 hodin do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku na 1. adventní koncert – „Pietà Signore“. V rámci varhanní koncertu s tenorovým doprovodem uslyšíte skladby známých autorů, jako jsou Ludwig van Beethoven, Arnold Lugwig Mendelssohn, Johann Sebastian Bach a další. Vstupné 200 Kč.
 • Ve středu je svátek sv. Ondřeje, apoštola. Zveme na mši svatou v 6:45 do Děrného.
 • V rámci nedělní mše svaté ve Fulneku zveme v neděli 4. prosince děti do společenské místnosti  na nedělní katechezi pro děti, která bude probíhat od 1. čtení do konce kázání.
 • Po mši svaté jste zváni do farní kavárny na dobrou kávu.
 • V úterý 6. prosince slavíme slavnost sv. Mikuláše, biskupa. Po mši svaté ve Fulneku se bude konat mikulášská nadílka. Kdo by měl zájem přihlásit své děti, kontaktujte Elišku Machalovou nejpozději do 2. 12 buďto na email: machalova.eli@seznam.cz, nebo na tel. číslo: 731001787. Cena balíčku je 100 Kč.
 • Úmysly mší svatých na rok 2023 si můžete objednávat v zákristii.
 • V kostelích jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2023.
 • Národní památkový ústav již podeváté ocenil nejlepší počiny v památkové péči – Patrimonium pro futuro za péči o památky. Slavnostní předávání se uskutečnilo 15. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze. Mezi nominovaným byla také Obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku. Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková ocenila Římskokatolickou farnost Fulnek a restaurátory za celkovou obnovu kostela Nejsvětější Trojice, která zdůraznila krásu barokních hodnot a odhalila netušené doklady pozdně gotického umění.