Anděl Jozífek volá malé děti 1.1. na nedělní katechezi

Milé děti,

jsem anděl Jozífek a zvu vás s kamarádkou Simčou v neděli 1. ledna do našeho farního kostela ve Fulneku. Při mši svaté, tak jako každou první neděli v měsíci, si s vámi budu povídat o Pánu Ježíši.

Toto povídání je určeno především vám dětem, pro které je ještě mše svatá příliš dlouhá a nesrozumitelná.

Před prvním čtením uslyšíte zvoneček, kterým si vás svolám do společenské místnosti. Nejdříve si přečteme Evangelium a poté si ho přiblížíme tak, abychom mu všichni dobře porozuměli. Nebude chybět pracovní list nebo omalovánka, kterou si můžete odnést domů. Vracet se budeme zpět do kostela během modlitby Věřím. Pokud jste ještě fakt malí, vezměte s sebou mámu nebo tátu.

Na začátku adventní doby mi s vámi bylo moc dobře, rád bych se zeptal, jak se vám podařily odvalit ty kameny, o kterých jsme spolu mluvili. Tak snad po Silvestru nezaspíte a uvidíme se zase v neděli 1. ledna!

Po mši svaté neutíkejte domů, protože je otevřena farní kavárna 🙂

Váš anděl Jozífek

anděl Jozífek