22. 1. si připomeneme smrt sv. Vincence Pallottiho

 • Sv. Vincenc se narodil 21. dubna 1795 v Římě v ulici del Pellegrino 130 jako třetí dítě Petra Pavla Pallottiho a Marie Magdaleny de Rossi. Následující den byl pokřtěn a dostal jména: Vincenzo, Luigi, Francesco.
 • Dne 16. května 1818 byl vysvěcený za diecézního římského kněze v basilice sv. Jana Lateránského a den poté sloužil svou první mši svatou v kostele del Gesu ve Frascati.
 • 9. ledna 1835 V. Pallotti dostal od Boha vnuknutí založit Unii katolického apoštolátu. Shromáždil kolem sebe skupinu kněží a laiků, aby mohl co nejvíce ostatních lidí zapojit do organizování duchovní a materiální pomoci potřebným.
 • 6. ledna roku 1836 nově vzniklá Společnost katolického apoštolátu (kněží pallotini) poprvé slavila
 • slavnost Ottavario (Oktávu po Narození Páně). Tato slavnost měla pomoci lidem uvědomit si naléhavou potřebu jednoty a víry, které jsou potřebné ke vzniku pouta vzájemné lásky.
 • 5. června V. Pallotti otevírá sirotčinec pro dívky – „Dům lásky“ na ulici Borgo Sant Agata. Tento dům se pak stane také prvním domem sester katolického apoštolátu (pallotinek).
 • 14. srpna 1846 společnost kněží a bratrů V. Pallottiho dostala od papeže Řehoře XVI. k užívání kostel
 • San Salvatore in Onda.
 • 22. ledna 1850 ve 21.45 Vincenc Pallotti umírá. Jeho tělo bylo uloženo pod obětním stolem v kostele San Salvatore in Onda.
 • 22. ledna 1950, o sto let později, papež Pius XII. Vincence Pallottiho blahořečil a 22. ledna 1963 ho
 • papež Jan XXIII. svatořečil.
Průvod s ostatky světce ulicemi Říma