Návštěva betléma do konce ledna

Srdečně vás zveme do našeho farního kostela ke ztišení se u betléma, který bude vystaven až do svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově zvaný Hromnice). Možnost prohlídky betléma v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku v obvyklých časech pro komentované prohlídky:

  • pátek 10 – 15 hodin
  • sobota 10 – 15 hodin
  • neděle 10 – 15 hodin

Během ledna mohou betlém navštívit třídy z mateřské nebo základní školy (nejlépe pátky). Pokud budete mít zájem, kontaktujte otce Jozefa (tel. 731 322 087).

Těšíme se na vás.