Vloni si prohlédlo farní kostel na 5 tisíc návštěvníků

Tři průvodci zajišťují komentované prohlídky farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku každý pátek, sobotu a neděli, od 10 do 15 hodin, a to po celý rok. Helena Vlčková, Markéta Válková a Josef Dubec vítají návštěvníky nejen z Fulneku a okolí, ale také ze vzdálenějších míst. Kniha návštěv prozrazuje, že občas se na fulnecký barokní kostel, který prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, přijedou podívat turisté ze zahraničí nebo známé osobnosti. Na prohlídky přicházejí jak jednotlivci, tak početnější skupiny, mezi které patří i žáci škol. Zvláštní pozornosti se pak těší krásný betlém, který je v kapli sv. Josefa přístupný každoročně od Štědrého dne až po Hromnice.

Nejvíce návštěvníků přišlo v minulém roce na prohlídku kostela v lednu. Kromě kostela si na začátku roku mohli příchozí prohlédnout také betlém. Naopak nejmenší návštěvnost byla zaznamenána v únoru a v březnu. Průměrně navštívilo vloni kostel měsíčně něco málo přes 400 osob. Návštěvnost oproti roku 2021 mírně vzrostla.

Pokud jste náš kostel dosud nenavštívili, srdečně Vás zveme k jeho komentované prohlídce, která je zdarma každý pátek, sobotu a neděli v čase od 10 do 15 hodin.

Během roku 2022 navštívilo kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku kromě pravidelných účastníků bohoslužeb také zhruba 5 000 turistů.