Pozvání na středeční adorace do Děrného

Zveme všechny ke ztišení před Svátostí oltářní každou středu po mši svaté do děrenského kostela sv. Petra a Pavla.

Bože, děkuji ti, že jsi 
naděje všech, kteří musí žít v temnotě nepokoje 
světlo, které osvěcuje každého člověka 
světlo, které zazářilo z výsosti 
světlo, které nezná žádného večera 
naše světlo a náš život 
že jsi do naší temnoty přinesl své světlo.
Amen.