Nedělní katecheze pro děti s andělem Jozífkem a kavárna

Milé děti,

jsem anděl Jozífek a zvu vás s kamarádkou Simčou v neděli 5. února do našeho farního kostela ve Fulneku. Při mši svaté, tak jako každou první neděli v měsíci, si s vámi budu povídat o Pánu Ježíši.

Toto povídání je určeno především vám dětem, pro které je ještě mše svatá příliš dlouhá a nesrozumitelná.

Před prvním čtením uslyšíte zvoneček, kterým si vás svolám do společenské místnosti. Nejdříve si přečteme Evangelium a poté si ho přiblížíme tak, abychom mu všichni dobře porozuměli. Nebude chybět pracovní list nebo omalovánka, kterou si můžete odnést domů. Vracet se budeme zpět do kostela během modlitby Věřím. Pokud jste ještě fakt malí, vezměte s sebou mámu nebo tátu.

Po mši svaté neutíkejte domů, protože je otevřena farní kavárna 🙂

Váš anděl Jozífek

anděl Jozífek