Pozvání na modlitby křížové cesty

Nedílnou součástí postní doby jsou pobožnosti křížové cesty. Chtěli bychom vás pozvat k účasti buď do kostelů naší farnosti ve všední den, na křížovou cestu městem Fulnek nebo na Velký pátek do Hradce nad Moravicí.

Pane Ježíši, ty jsi řekl: Kdo chce za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.

Pravidelné křížové cesty před mší svatou

Na modlitbu křížové cesty jste zváni v době postní každý pátek půl hodiny před mší svatou do kostela ve Fulneku, kterou vedou:

  • 10. 3. děti a mládež
  • 17. 3. farníci z Oder
  • 24. 3. rodiny

a během týdne půl hodiny před mší svatou do kostelů na vesnicích.

Křížová cesta městem Fulnek

Na společnou modlitbu křížové cesty, která povede ulicemi našeho města, zveme v pátek 31. 3. po mši svaté. V tento den nebude křížová cesta před mší svatou.

Křížová cesta do Hradce nad Moravicí

Zveme vás již tradičně na Velký pátek 7. 4. do Hradce nad Moravicí. Mládež bude putovat již z Fulneku, sraz v brzkých ranních hodinách. Společná modlitba křížové cesty v Hradci n. M., začátek u prvního zastavení ve 12:30 hodin.