Pozvání na modlitby křížové cesty

Nedílnou součástí postní doby jsou pobožnosti křížové cesty. Chtěli bychom vás pozvat k účasti buď do kostelů naší farnosti ve všední den, na křížovou cestu městem Fulnek nebo na Velký pátek do Hradce nad Moravicí.

Pane Ježíši, ty jsi řekl: Kdo chce za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.

Křížová cesta městem Fulnek

Na společnou modlitbu křížové cesty, která povede ulicemi našeho města, zveme v pátek 31. 3. po mši svaté. V tento den nebude křížová cesta před mší svatou.

Křížová cesta do Hradce nad Moravicí

Zveme vás již tradičně na Velký pátek 7. 4. do Hradce nad Moravicí. Mládež bude putovat již z Fulneku, vyjdeme v 7:00 z Fulneku ulice Děrenská, 7:20 Hájek, 7:45 Lukavec, hasičárna. Společná modlitba křížové cesty na Kalvárii v Hradci nad Moravicí začne ve 12:30 u 1. zastavení. Zveme i ty, kteří neputují pěšky.