Neděle Božího milosrdenství 16. 4.

Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku

9:30 hodin – Modlitba růžence

10 hodin – Mše svatá (hlavní celebrant P. Leoš Ryška)

14 hodin – Zamyšlení k svátku Božího milosrdenství (P. L. Ryška)

následně Výstav nejsvětější svátosti a modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

Salesián P. Leoš Ryška, ředitel TV Noe