Jak jsme putovali ke sv. Jiří do Vrchů

Na poutní mši svatou k svatému Jiří jste srdečně
zváni do Vrchů v neděli 23. dubna.

Z Fulneku půjde pěší pouť. Sraz ve 13 hodin u kostela sv. Josefa.

Poutní mše svatá začne v 15 hodin.

Svatý Jiří byl vojákem římské říše, který žil kolem roku 300. Legenda praví, že zachránil královskou dceru před drakem. Bývá zobrazován jako rytíř na koni, nad kterým vlaje korouhev a bodá oštěpem draka přímo do chřtánu. Drak symbolizuje ďábla a Jiří je pro nás příkladem statečného muže, který překonal strach a s nadějí se pustil do boje, který ho mohl stát život. Je patronem skautů, vojáků, mnoha povolání, zemí i měst.