Adoptuj si kněze! Modlitební aktivita

Diecézní centrum mládeže připravilo modlitební aktivitu pro věřící naší diecéze

ADOPTUJ SI KNĚZE.

Adopce spočívá v modlitební stráži a podpoře konkrétního kněze, který bude vylosován DCM a přiřazen zájemci. Zájemci mohou „adoptovat“ kněze na e -mailovou adresu dcm@doo.cz, kde do předmětu bude uvedeno „adopce kněze“, a následně e-mailem přijde odpověď se jménem kněze a krátkou modlitbou, kterou mohou zájemci využít ke každodenní duchovní podpoře.

Adopce bude spuštěna 16. 6. 2023, kdy slavíme Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a je dnem modliteb za posvěcení kněží. Účelem je vědomá duchovní podpora kněží všemi věřícími.