Ohlášky – 25. neděle v mezidobí – 24. 9. 2023

  • Ve sbírce na podporu církevních škol se vybralo 20 000.
  • Dnes 24. září zveme do Jílovce na poutní mši svatou k svatému Matouši. Z Fulneku půjde pěší pouť. Program slavnosti: 12:30 – sraz u kostela Nejsvětější Trojice, 13:00 – odchod od kostela sv. Petra a Pavla v Děrném, 14:00 – poutní mše svatá.
  • Ve čtvrtek 28. září je slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. V den slavnosti zveme na mši svatou v 9 hodin do farního kostela Nejsvětější Trojice. Nebude odpolední adorace a mše svatá v Lukavci.
  • V pátek 29. září si při mši svaté ve Fulneku připomeneme svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.
  • Ministranty zveme v pátek 29. září na setkání. Začneme mši svatou v 18 hodin ve farním kostele.
  • V neděli 1. října bude ve společenské místnosti probíhat od 1. čtení do konce kázání katecheze pro děti. Zveme děti od 2,5 let do 2. třídy. Malé děti mohou doprovodit rodiče.
  • Po nedělní mši svaté jste zváni do farní kavárny.
  • Po úspěšné realizaci triček s farním logem uvažujeme o výrobě farních mikin. Proto prosíme všechny, kteří by o mikinu měli zájem, aby se ozvali I. Vitoulové. Předpokládaná cena je 500 Kč. Více na webu farnosti.
  • Na Misijní neděli připravujeme bazar knih. Rádi bychom vás poprosili, ať přispějete svými knihami, které byste chtěli poslat dál, a výměnou si za příspěvek na misie koupili jiné. Knihy můžete přinést do našich kostelů nebo předat Marii Svobodníkové nebo Terezii Markové. Vzadu v kostelích jsou připraveny bedýnky. Prosíme o knihy jen v krásném stavu; přijímáme knihy dětské a s náboženskou  tématikou. Prosíme, přinášejte do pátku 20. října.